Eismo įvykio deklaracija pdf

Eismo įvykio deklaracija pdf

 

Atsisiųsti blanką

 

 

 

Jeigu patekote į eismo įvykį, pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas kviesti policijos pareigūnus į eismo įvykio vietą privalote, kai:
a) eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės,
b) su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių,
c) dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusiojo asmens eismo įvykio vietoje nėra.

Kitais atvejais, jeigu tarpusavyje sutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kartu su kitu eismo įvykio dalyviu turite užpildyti eismo įvykio deklaraciją (užpildytos EĮD pavyzdys) ir kreiptis tiesiai į draudikus. Nors nuo 2010 m. sausio 1 d. pagal Kelių eismo taisyklių nuostatas kviesti policiją į eismo įvykio, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės, vietą nėra privaloma, dėl ypatingo tokių eismo įvykių aplinkybių sudėtingumo vis dėlto rekomenduojame eismo įvykio deklaracijos nepildyti, o iškviesti policijos pareigūnus ir siekti, kad jie eismo įvykio aplinkybes užfiksuotų šioje institucijoje nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad apie eismo įvykį, dėl kurio esate atsakingas, Jūsų civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui privalote pranešti raštu per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos ir pateikti draudikui Jūsų bei kito eismo įvykio dalyvio pasirašytą eismo įvykio deklaraciją. Be to, apie eismo įvykį draudikui reikia pranešti ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo įvykio dalyvis yra dėl jo atsakingas. Tuo tarpu eismo įvykyje nukentėjęs asmuo per tą patį laikotarpį įvykio dalyvių pasirašytą eismo įvykio deklaraciją turi pateikti eismo įvykį sukėlusio vairuotojo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui.

Eismo įvykio deklaracijos blankus išduoda visos transporto priemonių valdytojų civilinę atsakomybę draudžiančios draudimo bendrovės. Todėl, jei jos neturite arba jau panaudojote, rekomenduojame kreiptis į savo draudiką. Patariame naudoti tik draudikų išduodamus nustatyto pavyzdžio eismo įvykio deklaracijos blankus, nes internetu atsisiųstų ir pačių atsispausdintų arba originalių deklaracijų nespalvotų kopijų naudojimas gali komplikuoti už eismo įvykį atsakingo vairuotojo nustatymo bei žalos atlyginimo klausimų sprendimą.

Eismo įvykio deklaracijos komplektą sudaro du spalvoti (mėlyna/geltona spalvos) ant savaiminio kopijavimosi popieriaus atspausdinti formos egzemplioriai, kurie yra lygiaverčiai. Išsamius patarimus, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją, raste kitoje antrojo deklaracijos lapo pusėje (patarimai). Vis dėlto, su šiais patarimais derėtų įdėmiai susipažinti iškart, gavus eismo įvykio deklaracijos blankus, nes juos pildant eismo įvykio metu dažnai daromos klaidos.

Dažniausios eismo įvykio deklaracijos pildymo klaidos: – eismo įvykio dalyviai deklaracijoje visai nepasirašo; – nukentėjęs eismo įvykio dalyvis pasirašo ir 14, ir 15 laukeliuose, nors turėtų pasirašyt tik 15 laukelyje „Vairuotojų parašai”; – 12 laukelyje nepažymimos faktinės eismo įvykio aplinkybės; – pildant 12-jo laukelio 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose dažnai pamirštama išbraukti netinkamus žodžius (pvz., prie 2 langelio – *pradedant važiuoti / atidarant dureles); – eismo įvykio dalyviai nenurodo savo telefono numerių, el. pašto adresų, dėl ko draudikas negali operatyviai spręsti su žalos atlyginimu susijusių klausimų.

Atvejais, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant paprasto švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodoma eismo įvykio data, jo vieta, eismo įvykio dalyviai, ar eismo įvykio metu buvo sužalotų asmenų, taip pat transporto priemonės ir joms padaryti sugadinimai, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus, ir aprašytos eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Kaip minėjome, įvykus eismo įvykiui, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės, vis dėlto patariame siekti, kad eismo įvykio aplinkybes užfiksuotų į eismo įvykio vietą iškviesti policijos pareigūnai.

Šaltinis: LR Transporto priemonių draudikų biuras (http://www.cab.lt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>